BRAZÍLIE - BRAZIL
NESTLÉ - Sao Paulo, Cacapava
První továrna firmy NESTLÉ v Brazílii byla otevřena roku 1921. Firma koupila roku 1957 čokoládovnu Chocolates Gardano a od roku 1959 zde vyráběla čokoládu pod značkou NESTLÉ. Čokoláda Prestigio byla uvedena na trh roku 1961. 
Roku 1971 byla otevřena nová továrna na čokoládu v městě Cacapava. Čokoláda Chokito se vyrábí od roku 1974, porézní čokoláda Suflair od roku 1980 a čokoláda Surpresa od roku 1983. 
First NESTLÉ factory in Brazil was opened in 1921. NESTLÉ acquired Chocolates Gardano in 1957, since 1959 brand Gardano was removed by Nestlé. Chocolate Prestigio was launched in 1961. 
Factory in Cacapava was opened in 1971. Chocolate Chokito is made since 1974, Suflair since 1980 and Surpresa since 1983. 

 
Chocolate GARDANO
about 1955
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Sao Paolo
60´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Sao Paolo
60´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Sao Paolo
60´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
70´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
about 1980
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
about 1980
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
about 1983
Nestlé Indl. e Coml. - Cacapava 
80´s
Companhia Nestlé - Cacapava
80´s
Companhia Nestlé - Cacapava
80´s
Companhia Nestlé - Cacapava
80´s
 
Nestlé Industrial e Comercial - Cacapava
1988
Nestlé Industrial e Comercial - Cacapava
1988
Companhia Nestlé - Cacapava
late 80´s
Nestlé Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares - Cacapava
80´s
 Companhia Nestlé - Cacapava
about 1990
   
Companhia Nestlé - Cacapava
about 1990
Companhia Nestlé - Cacapava
about 1990
Nestlé Industrial e Comercial - Cacapava
about 1990
   

 
HERSHEY
HOME