ČESKOSLOVENSKO - CZECHOSLOVAKIA
DIANA - Děčín
Po roce 1945 byly děčínské čokoládovny  HARWIG & VOGEL a Otto RÜGER znárodněny a po roce 1948 spojeny s dalšími cukrovinkářskými firmami v okolí v Severočeské čokoládovny. Majitelé firmy Otto RÜGER obnovili výrobu v Německu, dnes součást firmy Farüchoc. Od 1. 4. 1958 se závod DIANA stal součástí Českých čokoládoven a byla sem též převedena výroba čokolády LIDKA z Kutné Hory.
Dole jsou obaly čokoládových tabulek DIANA.
Chocolate factories from Děčín HARWIG & VOGEL and Otto RÜGER were nationalized after 1945 and after 1948 were united together with other local confectionery factories.
Owners of Otto RÜGER started chocolate production in Germany, now Farüchoc. Since 1. 4. 1958 DIANA became part of České čokoládovny and production of chocolate LIDKA was moved from Kutná Hora to Děčín.

Here are some chocolate wrappers by DIANA.

 

about 1950 about 1950 50´s
about 1960
about 1960
50´s
about 1965
about 1960
about 1960
about 1960
about 1960 about 1965
about 1960
1963
about 1965
about 1965 70´s
70´s
80´s
80´s
late 80´s
late 80´s
late 80´s
late 80´s
late 80´s
       
1992        

 
CZECHOSLOVAKIA III.
HOME