FRANCIE - FRANCE
CANTALOU - Perpignan
Julus Pares založil čokoládovnu v pyrenejském městečku Arles-sur-Tech roku 1814. Firma získala nové jméno Cantaloup Catala po svých dvou ředitelech roku 1887. Po požáru továrny roku 1927 byl vybudován nový závod, který bohužel vzal za své při povodni roku 1940.
Nová čokoládovna byla postavena v letech 1941 - 1946 v Perpignanu.
Georges Poirrier koupil čokoládovnu Cantaloup Catala roku 1962 a přejmenoval ji Cantalou. Firma CANTALOU se zaměřila na výrobu čokoládových tabulek pod privátní značkou.
Společnost Cantalou pohltila mnoho francouzských firem v osdesátých a devadesátých letech a také získala německou čokoládovnu Frankonia roku 1977 a španělskou čokoládovnu Ollé roku 1980.
Julus Pares established chocolate factory in Arles-sur-Tech in 1814.  Company was renamed after its two directors Cantaloup Catala in 1887. New factory was built in 1927 after fire damaged the old plant but the factory was destroyed by flood in 1940.
New factory was built in 1941 - 1946 in Perpignan.
Georges Poirrier bought Cantaloup Catala in 1962 and renamed it Cantalou. CANTALOU focused on chocolate bar with private label brands.
Cantalou acquired many french chocolate companies in 1980´s - 1990´s and also german company Frankonia in 1977 and spanish chocolate factory Ollé in 1980.

 
CANTALOUP CATALA - Arles s/Tech
30´s
CANTALOUP CATALA - Arles s/Tech
30´s
CANTALOUP CATALA - Perpignan
50´s
CANTALOUP CATALA - Perpignan
50´s
CANTALOUP CATALA - Perpignan
50´s

CANTALOUP CATALA - Perpignan
about 1960
CANTALOU - Perpignan
60´s
CANTALOU - Perpignan
60´s
CANTALOU - Perpignan
late 70´s
CANTALOU - Perpignan
late 70´s
CANTALOU - Perpignan
late 70´s
CANTALOU - Perpignan
late 70´s
CANTALOU - Perpignan
about 1980
CANTALOU - Perpignan
about 1980
CANTALOU - Perpignan
about 1980
CANTALOU - Perpignan
about 1980
CANTALOU - Perpignan
1983
CANTALOU - Perpignan
80´s
CANTALOU - Perpignan
80´s
CANTALOU - Perpignan
1989
 
CANTALOU - Perpignan
1984
CANTALOU - Perpignan
1985
CANTALOU - Perpignan
1986
CANTALOU - Perpignan
80´s
 


BONNAT
HOME