USA - USA 
MASTERFOODS - Hackettstown
Frank a Ethel Mars postavili svou továrnu na cukrovinky v městě Tacoma. První tyčinka Milky Way byla vyrobena roku 1923. Nová továrna firmy MARS byla otevřena roku 1929 v Chicagu. 
Tyčinka Snickers se poprvé objevila roku 1930. Forrest Mars založil firmu M & M Ltd roku 1941 a později převzal firmu MARS svého otce.
Čokoládové obaly z tyčinek Ping, Dr IQ, Almonets, Summit (již se nevyrábějí),
3 Musketeers, Snickers, Twix, Milky Way, čokolády Dove.
V roce 2005 se na trhu objevila nová čokoláda M.Azing s M&M´s.
Frank and Ethel Mars build a candy company in Tacoma. First Milky Way bars was created in 1923. New plant of MARS was opened in 1929 in Chicago. 
Snickers bar was introduced in 1930. Forrest Mars founded company M & M Ltd in 1941 and later acquired Mars company of his father.
Chocolate wrappers from Mars chocolate candy bars 3 Musketeers, Snickers, Twix, Dr. IQ
(discontinued), Ping (discontinued), Almonets (discontinued), Summit (discontinued), Milky Way, chocolate Dove.
New chocolate bar with M& M´s M.Azing was introduced in 2005.

 

MARS - Chicago
about 1940
MARS - Chicago
40´s
MARS - Chicago
about 1950
MARS - Chicago
about 1950
MARS - Chicago ???  
40´s ?
MARS - Hackettstown
about 1970
MARS - Hackettstown
1977
MARS - Hackettstown
1983
MARS - Hackettstown
1987
MARS - Hackettstown
80´s

MARS - Hackettstown
1983
MARS - Hackettstown
1988
MARS - Hackettstown
1987
MARS - Hackettstown
1993
MARS - Hackettstown
1993
MARS - Hackettstown
2000
MARS - Hackettstown
2001
MARS - Hackettstown
2002
MASTERFOODS - Hackettstown
2003
MASTERFOODS - Hackettstown
2004

MASTERFOODS - Hackettstown
2005
MASTERFOODS - Hackettstown
2005
MASTERFOODS - Hackettstown
2005
MASTERFOODS - Hackettstown
2007
MARS Snackfood US - Hackettstown
2007
MARS Snackfood US - Hackettstown
2008
MARS Snackfood US - Hackettstown
2008
MARS Chocolate North America - Hackettstown
2011
MARS Chocolate North America - Hackettstown
2011

 

HOME