STŘEDNÍ AMERIKA - CENTRAL AMERICA
GUATEMALA
Rodina Lorenesi založila čokoládovnu GRANADA v roce 1947.
Firma Agroindustrias PICSA vyrábí v Guatemala čokoládové tabulky Chocolarti.


Family Lorenesi established chocolate factory GRANADA in 1947.
Company Agroindustrias PICSA produces chocolate bars Chocolarti in Guatemala.


LORENESI - Guatemala
70´s
LORENESI - Guatemala
70´s
Fabrica GRANADA - Guatemala
70´s
Fabrica GRANADA - Guatemala
70´s
Fabrica GRANADA - Guatemala
70´s
Fabrica GRANADA - Guatemala
70´s
Fabrica GRANADA - Guatemala
2001
GRANADA - Guatemala
2001
GRANADA - Guatemala
2001
GRANADA - Guatemala
2001

GRANADA - Guatemala
2009
LA GRECIA - Guatemala
60´s
LA GRECIA - Guatemala
60´s
LA GRECIA - Guatemala
1974
LA GRECIA - Guatemala
2017
Agroindustrías PICSA (Chocolarti)
2010
Alimentos REAL - Amatitlán
2017
SHARP - Guatemala
2001

MEXICO III.
HOME