SLOVENSKO - SLOVAKIA 
 FIGARO - Bratislava
Roku 1896 otevřela v Bratislavě svou rakousko-uherskou pobočku německá cukrovinkářská firma STOLLWERCK. Po roku 1945 byla továrna znárodněna a roku 1958 sloučena s závody FIGARO v Trnavě a Piešťanech a přejmenována na FIGARO n. p. Roku 1963 se FIGARO stalo součástí  kolosu Československé čokoládovny, který sdružoval všechny československé cukrovinkářské továrny. Roku 1968 se FIGARO opět osamostanilo.
Obaly v prvním řádku jsou z 50. a počátku 60. let. Ostatní jsou z let 60. a 70.
German confectionery company STOLLWERCK opened its austro-hungarian factory in Bratislava in 1896. Factory was nationalized after 1945 and merged with FIGARO factories in Trnava and Piešťany in 1958. FIGARO was part of Československé čokoládovny ( Czechoslovakian chocolate works) in years 1963 - 1968.
Wrappers in first row are from 50´s and early 60´s. Other wrappers are from 60´s and 70´s.

 


 
FIGARO I.
HOME