ČESKOSLOVENSKO - CZECHOSLOVAKIA
Zde jsou některé z mých nejstarších československých obalů. 
Kolínská firma BONBONIA, Bratři Makalové byla založena roku 1920, roku 1931 výrobu převzala firma HAMIKO a po ní roku 1935 firma KVARTA.
Čokoládovna českých cukrářů vznikla roku 1909, vyráběla čokoládu značky Rekord.
August Tschinkel otevřel továrnu na cikorku roku 1806, vlastní čokoládovna od roku 1856, ve 20. letech dvacátého století byla firma přejmenována na DELI. Firma vlastnila od roku 1926 známou vídeňskou firmu CABOS přejmenovanou na CABOS-DELI.
Firma EGO byla založena roku 1922 v Přelouči, od roku 1948 vyráběla pod jménem Vývoj zřejmě až do konce padesátých let.
Děčínská pobočka drážďanské firmy HARWIG & VOGEL byla otevřena roku 1893, vyráběla známou čokoládu Diana.
Nákupní, výrobní a prodejní družstvo cukrářů JITŘENKA bylo založeno roku 1919, s výrobou čokolády začalo roku 1933.
Pražští Němci
Johan Kluge a Johan Bergmüller začali s výrobou cukrovinek na Smíchově roku 1861. Firma Kluge patřila v meziválečném období k těm větším výrobcům čokolády v Praze. Od roku 1963 vyráběla čokoládu značky Šárka.
Philipp KNEISL vyráběl cukrovinky v Holešově od roku 1863, firma se postupně stala jedním z největších výrobců cukrovinek v Rakousku -Uhersku. Kneisl vyráběl čokolády značky Peka a také lentilky, které jsou úspěšné dodnes.
 
Here are some of my oldest czechoslovakian chocolate wrappers.
Company BONBONIA, Bratři Makalové was founded in 1920 in Kolín. Since 1931 production of chocolate by company HAMIKO and then since 1935 by company KVARTA.
Chocolate factory
Čokoládovna českých cukrářů was established in 1909, company produced chocolates Rekord.
August Tschinkel opened chicory factory in 1806, chocolate production was started in 1856. Company was renamed DELI in 1920´s. DELI acquired well-known viennese factory CABOS in 1926, renamed CABOS-DELI.
Company EGO was established in 1922 in Přelouč, factory was renamed Vývoj after 1948 and worked till late 50´s.
Chocolate factory HARWIG & VOGEL was opened in 1893 in Děčín. Company produced famous chocolate brand Diana.
Confectioner´s co-operative JITŘENKA from Hradec Králové was founded in 1919, production of chocolate started in 1933.
Johan Kluge and Johan Bergmüller started confectionery production in Smíchov in 1861. Company belonged to larger chocolate and confectionery producers in Prague. Chocolate Šárka was produced by Kluge since 1936.
Philipp KNEISL manufactured confectionery in Holešov since 1863. Company became one of the largest confectionery produsers in austrohungarian empire. KNEISL produced chocolates Peka also chocolate lentils which are still produced as NESTLÉ Lentilky.

ALBIS - Opatovice nad Labem
30´s
ALBIS - Opatovice nad Labem
30´s
BON-BON - Hroubovice
about 1935
BONBONIA - Kolín
20´s
BONBONIA - Kolín
20´s

BONBONIA - Kolín
20´s
BONBONIA - Kolín
20´s
BONBONIA - Kolín
20´s
ČOKOLÁDOVNA ČESKÝCH CUKRÁŘŮ - Praha
30´s
DELI - Lovosice
30´s
DELI - Lovosice
about 1940
DELI - Lovosice
about 1940
EGO - Praha (Přelouč)
about 1930
EGO - Praha (Přelouč)
about 1930
EGO - Praha (Přelouč)
about 1930
EGO - Praha (Přelouč)
about 1930
EGO - Přelouč
about 1935
GEC - Neratovice
around 1938
HAMIKO - Kolín
around 1933
HARWIG & VOGEL - Děčín
probably 20´s
HARWIG & VOGEL - Děčín
30´s
HARWIG & VOGEL - Děčín
30´s
HARWIG & VOGEL - Děčín
30´s
R. JEDLICZKA - Komárov (Opava)
about 1940
R. JEDLICZKA - Komárov (Opava)
about 1940
R. JEDLICZKA - Komárov (Opava)
about 1940
JERIE - Praha
30´s
JITŘENKA - Hradec Králové
after 1933
JITŘENKA - Hradec Králové
after 1933
JITŘENKA - Hradec Králové
after 1933
JITŘENKA - Hradec Králové
after 1933
JORDAN & TIMAEUS - Děčín/Bodenbach
about 1910
JORDAN & TIMAEUS - Děčín/Bodenbach
about 1910
JORDAN & TIMAEUS - Děčín/Bodenbach
about 1910
JORDAN & TIMAEUS - Děčín
30´s
 
KANOLD - Praha
30´s
KLUGE - Praha
30´s
KLUGE - Praha
30´s
KNEISL - Holešov
30´s
 

 

HOME