NĚMECKO - GERMANY
PETZOLD & AULHORN - Norderstedt
Další německou čokoládovnou s dlouhou historií je PETZOLD & AULHORN. Rokem založení je 1843, kdy byla postavena továrna v Drážďanech a o pět let později byla zahájena výroba tabulek čokolády. Během 2. sv2 války byla továrna v Drážďanech zničena a firma v roce 1948 přesídlila do Hamburku. Nejznámější  značky čokolád byly Deutschmeister, Confina a Rigoletto. 
Another german company with long history is PETZOLD & AULHORN. Company was established in 1843 in Dresden. Five years later PEA started production of chocolate bars. During WWII. factory in Dresden was destroyed and PEA moved to Hamburg in 1948. PEA used brands like Deutschmeister, Confina or Rigoletto. 

 

PETZOLD & AULHORN - Dresden
about 1930
PETZOLD & AULHORN - Dresden
30´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s 70´s
70´s
70´s
70´s
70´s
70´s
70´s
70´s
70´s
80´s
80´s
80´s
80´s
80´s
80´s
about 1990

 
PENNY Markt II.
HOME