NÌMECKO - GERMANY
STOLLWERCK - Köln
Firma STOLLWERCK byla založena roku 1869 v Kölnu. Když se roku 1974 Hans Imhoff pøevzal kontrolu  firmy STOLLWERCK, firma nebyla v dobrém stavu, ale bìhem pøíštích let se stala nejvìtším nìmeckým èokoládovým impériem se znaèkami jako Eszet, Karina, Sprengel, Sarotti, Waldbaur.
Roku 1990 bylo v Kölnu otevøeno muzeum èokolády. Na jaøe 2002 Hans Imhoff prodal všechny výrobní firmy STOLLWERCKu nadnárodní firmì Barry Callebaut. Ponechal si pouze èokoládové muzeum v Kölnu.
V posledních dvaceti letech zmizelo z obalù mnoho znaèek (Medaillon, Reichardt, Jan Koeping, De Jonker). 
STOLLWERCK was established in 1839 in Köln. When Hans Imhoff became owner in 1974 STOLLWERCK was in trouble but during next years it became the larges german chocolate empire with brands like Eszet, Karina, Sprengel, Sarotti, Waldbaur.
In 1990 chocolate musuem in Köln was opened. In 2002 Hans Imhoff sold complete STOLLWERCK empire to Barry Callebaut except the museum in Köln. 
In last 20 years many brands dissapeared  (Medaillon, Reichardt, Jan Koeping, De Jonker). 

 

1921 1922
1940
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
1950´s
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
1950´s
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1960
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1960
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
early 60´s
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1965
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1965
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1965
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
60´s
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
60´s
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
60´s
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
60´s
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1965
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1965
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1970
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1970
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1970
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1970
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1970
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1970
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
about 1970
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
1967
Gebrüder STOLLWERCK - Köln
1972
STOLLWERCK - Köln
70´s
STOLLWERCK - Köln
about 1980
STOLLWERCK - Köln
about 1980
STOLLWERCK - Köln
about 1980
STOLLWERCK - Köln
about 1980
STOLLWERCK - Köln
about 1985
STOLLWERCK - Köln
about 1985
STOLLWERCK - Köln
about 1985
STOLLWERCK - Köln
about 1980
STOLLWERCK - Köln
about 1985
STOLLWERCK - Köln
1995
STOLLWERCK - Köln
1995

 
 
WALDBAUR IV.
HOME