ESTONSKO - ESTONIA
KALEV - Tallinn
Lorenz Caviezel začal v Tallinnu s výrobou cukrovinek roku 1806. Rodina Caviezelů odešla roku 1835 do Rigy a cukrářská dílna byla prodána J. D. Seegörnovi, později ji převzal Conrad Raeper, který od roku 1864 spolupracoval s cukrářem  Georg STUDE, jehož firma se později stala jedním z největších estonských cukrovinkářských společností.
Po sovětské okupaci Estonska roku 1940 byly firmy STUDE, BRANDMANN a Riola spojeny jako firma KARAMELL.

Firma KAWE byla založena roku 1921 a roku 1940 byla spojena s firmami Klausson, Endla, Efekl a Eelis. Továrna na cukrovinky Ginovker byla založena roku 1906, roku 1940 přejmenována na Kvaliteet a roku 1942 spojena s KAWE. 
Lorenz Caviezel started to manufacture confectionery products in 1806 in Tallinn. Caviezels went to Riga in 1835 and the workshop was sold to J. D. Seegörn and later to Conrad Raeper. Raeper started to cooperate with confectioner Georg STUDE, whose company became later one of the largest estonian confectionery producers, in 1864.
After soviet occupation of Estonia in 1940 confectionery companies STUDE, BRANDMANN, Riola were merged as company KARAMELL.

Company KAWE was founded in 1921 and after 1940 was merged with companies Klausson, Endla, Efekt and Eelis. Sweets company Ginovker was founded in 1906, renamed Kvaliteet in 1940 and in 1942 merged with KAWE.

 
 
 
A. BRANDMANN - Tallinn
20´s - 30´s
GEORG STUDE - Tallinn
30´s
GEORG STUDE - Tallinn
30´s
about 1960
about 1970
1969
60´s
60´s
1970
70´s
70´s
70´s
1975
1975
about 1980
70´s
1981
70´s
70´s
70´s
70´s
70´s
70´s
1981
70´s
1970

 
HOME