RUSKO - RUSSIA
KRASNIY OKTYABR - Moskva
Teodore Ferdinand von Einem založil společnost "Einem. parní továrnu na výrobu čokolády a čajových sušenek" v Moskvě roku 1867. 
Po říjnové revoluci roku 1917 byla továrna znárodněna a roku 1918 pojmenována  Státní továrna na cukrovinky #1, dříve Einem. Roku 1922 dostala nový název  KRASNYJ OKTJABR (Rudý Říjen).
Nejznámější značky Alenka, Slava, Zolotoj Jarlik, Ljuks.
Teodore Ferdinand von Einem founded "Einem. Partnership of steam factory for chocolate and tea cookies" in Moscow in 1867. 
After the October Revolution the factory was nationalized and  it was named State Confectionery Factory #1, Former Einem in 1918. Factory  was renamed into  KRASNIY OKTYABR (Red October) in 1922.
Most famous brands Alyonka, Slava, Zolotoy Yarlik, Lyuks.

 
50´s
about 1960
late 80´s
60´s
60´s
70´s
70´s
70´s
50´s 60´s
80´s
60´s
1967
1989
60´s
70´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
60´s
about 1970
1967
about 1970
80´s

60´s
70´s
70´s
70´s
70´s
70´s

 
BABAEV VI.
HOME