VELKÁ BRITÁNIE - GREAT BRITAIN
CADBURY - Birmingham
John CADBURY otevřel svůj obchod v Birminghamu roku 1824. Prodával především čaj a kávu a připravoval vlastní kakao a čokoládu. CADBURY otevřel malou továrnu na čokoládu roku 1831. 
Synové Johna Cadburyho, George a Richard, pokračovali v podnikání. Roku 1866 CADBURY začal vyrábět kakao bez kakaového másla a rozšířil výrobu čokoládových tabulek. 
Nová továrna v Bournville byla postavena roku 1879. Firma CADBURY se stala roku 1899 akciovou společností CADBURY Brothers. 
Mléčná čokoláda Dairy Milk se poprvé objevila roku 1905.
Firma CADBURY se spojila s výrobcem limonád firmou SCHWEPPES roku 1969.
Koncern Kraft Foods převzal firmu Cadbury v únoru 2010.
Čokoládové obaly mléčné čokolády Dairy Milk do roku 1980.
John CADBURY opened his shop in Birmingham in 1824. He sold tea and coffee and prepared own cocoa and drinking chocolate.CADBURY opened small factory in 1831. 
Sons of John CADBURY George and Richard continued in bussiness. CADBURY started to produce cocoa without cocoa butter in 1866 so production of eating chocolate was increased.
New factory in Bournville was built in 1879. CADBURY became private limited company CADBURY Brothers in 1899. 
Milk chocolate Dairy Milk was introduced in 1905.
CADBURY merged with SCHWEPPES in 1969.
Kraft Foods acquired Cadbury in February 2010.
Dairy Milk chocolate wrappers till 1980.

 
50´s
about 1960
about 1960
60´s
60´s
60´s
60´s
1968
1968
60´s
60´s
about 1970
about 1970
early 1970´s
 early 1970´s

early 1970´s
early 1970´s
early 1970´s
1972
early 1970´s
1973 1975 1976 70´s
70´s
70´s late 70´s
about 1980
about 1980
1980
about 1980 about 1982

 
GREAT BRITAIN VIII.
HOME