VELKÁ BRITÁNIE - GREAT BRITAIN
The NESTLÉ Company - Croydon
Švýcarská firma PETER otevřela čokoládovnu v Anglii někdy počátkem 20. století. Později se firma PETER spojila s firmou NESTLÉ. 
Firma NESTLÉ převzala firmu  Rowntree Mackintosh roku 1988.
Obaly od čokolád dnes již neexistujících "značek" triple bar, gala peter, crackermilk.
Swiss company PETER opened chocolate factory in England probably about 1900. Later PETER merged with NESTLÉ.
NESTLÉ acquired Rowntree Mackintosh in 1988. 
Chocolate wrappers from discontinued products like triple bar, gala peter, crackermilk.

 
NESTLÉ
 1932
NESTLÉ
 30´s
NESTLÉ
 1937
NESTLÉ MILK PRODUCTS - Hayes
1946
The NESTLÉ Company - Hayes
about 1950

The NESTLÉ Company - Hayes
1951
The NESTLÉ Company - Hayes
1953
The NESTLÉ Company - Hayes
about 1960
The NESTLÉ Company - Hayes
50´s
The NESTLÉ Company - Hayes
50´s

The NESTLÉ Company - Hayes
50´s
60´s
PETER
1953 
60´s
60´s
1963
60´s
1966
60´s
60´s
prepared for NESTLÉ´S Products - Nassau (Bahamas)
60´s
60´s
60´s
60´s 60´s
60´s 60´s
early 70´s
60´s
60´s
60´s 60´s
about 1970
about 1970
1964
1966 1970 about 1970
late 60´s
late 60´s

 
ROWNTREE III.
HOME