ŠVÝCARSKO - SWITZERLAND
LINDT & SPRÜNGLI - Kilchberg
Rudolf Sprüngli Ammann začal s výrobou čokolády roku 1845. Rodolphe Lindt vynalezl konšování roku 1879 a v témže roce založil vlastní čokoládovnu v Bernu. Sprüngli zakoupil továrnu Lindt roku 1899. Továrna LINDT & SPRÜNGLI v Bernu byla zavřena roku 1932.
Čokoládové obaly hořkých čokolád Excellence a Lindt Berne.
Rudolf Sprüngli Ammann started manufacturing of chocolate in 1845. Rodolphe Lindt invented conching in 1879 and found own chocolate factory in Bern. Sprüngli bought Lindt company in 1899. LINDT & SPRÜNGLI factory in Bern was closed down in 1932.
Chocolate wrappers from dark chocolates Excellence and Lindt Berne.


about 1930
about 1940
about 1960
60´s
60´s
40´s 60´s 60´s 60´s 70´s
1984 1990 2004 60´s 60´s
70´s
70´s
70´s
1979
1981
1995 2010
 
KLAUS
HOME